Účel aplikace:

Účelem aplikace „Úložiště výstupních dokumentů pověřené osoby ITC“ je
poskytování výstupních dokumentů pověřené osoby, tedy odborného posouzení,
osvědčení o provozuschopnosti a zprávy o posouzení změn, orgánům vykonávající
státní správu v oblasti provozování hazardních her. Těmito orgány jsou
Ministerstvo financí, které vydává základní povolení a zároveň je dozorovým
orgánem, obecní úřady, které vydávají povolení k umístění herního prostoru,
a celní úřady, které jsou dozorovými orgány.

Administrátor úložiště: